मंगलवार, सेप्टेम्बर 17, 2019

खुशी

खुशी

तिनीहरू सफल दिनको अन्त्य हुन सक्छन् वा हाम्रो रोजगारीको जीवनमा मात्र एकदम थोडा विशेष क्षण दिन सक्छ: उत्तेजनाहरू। सबैले यसको साथ केहि अन्यलाई जोड्दछन्। उदाहरणका लागि, एक गिलास शराब, चकलेट वा कफीको एक पट्टी।