सोमबार, फेब्रुअरी,, २०२०

घास काटन मिसिन

Lawnmower लानको लागि lawnmower ले के छ लाखौं भूमि मालिकहरूले दशकौंको लागि चाहेको छ: एक लन घास काटेर जसले घाँसको सुरुवात आफैले ...