सोमबार, मार्च २, २०२०

पोषण र केयर

लगभग नौ महिनाको बच्चा सुरक्षित रूपमा घिमिरे र चारैतिर प्रदान गरिएको थियो। तपाईंको सानो हातमा यो सानो असहाय जीव राख्ने हरेक ताजा पकाएको आमाबाबुको संरक्षकको प्रकोप जागृत गर्दछ। निस्सन्देह अब सानो छ सबै भन्दा राम्रो हेरविचार दिइन्छ। तर हरेक राम्रो इरादामा अभ्यास गर्न सकिँदैन। - उदाहरणका लागि, जब यो स्तनपान गर्न आउँछ।

कुनै पोष्टहरू उपलब्ध छैनन्